Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/sites/o/okon.ba/public_html/index.php on line 55

Ekskluzivni zastupnik "passam ag" za BiH

Labor für Umweltanalytik
Schellenstrasse 44
CH – 8708 Männedorf/Zürich
www.passam.ch

Okon doo Mostar je ekskluzivni zastupnik proizvoda i usluga laboratorije passam ag iz Švicarske koja se bavi monitoringom zraka. Najvažniji proizvodi su "pasivni mjerači".

Provedeni projekti u BiH

Monitoring kvalitete zraka u Parku prirode Blidinje (2015)

Mjerenje i kartiranje onečišćivača u HNŽ/K (2013)

                                                                     

 Princip rada pasivnih mjerača


Pasivni mjerači su posebno kemijski (upijajući kemijski spoj) i fizički (površina, promjer, duljina, veličina otvora, vrsta materijala, …) obrađene i pripremljene cjevčice i membrane koje bez ikakvog vanjskog izvora energije preuzimaju štetne tvari (polutante) iz zraka.

Princip rada pasivnih mjerača temelji se na kretanju molekula prema apsorbirajućim površinama. Zbog razlike u koncentraciji dolazi do kretanja molekula iz okolišnog zraka u sam mjerač (cjevčica ili membrana). Njegova je početna koncentracija zagađivača jednaka nuli.

Prolaskom vremena dolazi do izjednačavanja koncentracija između ambijentalnog zraka i apsorpcijske površine (mjerača). Tako je moguće točno izmjeriti (nakon laboratorijske analitike) kolika je u mjernom periodu (sati, dana, …) na mjernom mjestu bila srednja koncentracija određenog zagađivača u zraku.

Mjerači se montiraju u zaštitna kućišta i pričvrste na određenu visinu u cilju uzimanja uzoraka zraka. Nakon izlaganja se skidaju i analiziraju u ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju passam ag u Švicarskoj.

 Prednosti pasivnih mjerača

1. Pasivni mjerači omogućuju najpreciznija dugotrajna mjerenja plinovitih zagađenja zraka i to u mikrogramima po kubičnom metru (µg/m3) što je mjerna preciznost koju mogu ostvariti samo najskuplje fiksne mjerene stanice!

Pasivni mjeračiMjerno područje(µg/m3)Vrijeme ekspozicije(dan)Preciznost mjerenja(µg/m3)
Dušični dioksid (NO2)1-150280,2
Sumpor dioksid (SO2)1-150280,2
Ozon (O3)3-24073
Benzol (BTX)3280,2
Amonijak(NH3)-280,2
Sumporovodik(H2S)0,2280,02

2. Moguće je neprekidno mjerenje određenih polutanata jednim pasivnim mjeračem do 28 dana. Jednostavnom izmjenom mjerača u kućištu postupak mjerenja na istom mjerenom mjestu može se vršiti neograničeno dugo.

3. Za njihov rad nije potreban priključak na električnu mrežu ili bilo kakav akumulator.

4. Omogućuju jednostavno rukovanje (postavljanje, skidanje, slanje na analizu).

5. Istovremeno se na velikim površinama mogu vršiti precizna mjerenja zagađenja zraka uz povoljnu cijenu.


Mogućnosti korištenja pasivnih mjerača

Pasivni mjerači su svoju svrhu i korisnost kao važan instrument u cilju zaštite zraka od zagađenja dokazali na raznim poljima. Širom svijeta su se uspješno koristili i koriste za:

 • imisijska mjerenja, na primjer NO2 uz prometnice
 • kontroliranje uspješnosti mjera poduzetih zbog očuvanja kvalitete zraka (uz procesnu industriju)
 • monitoring uslijed izgradnje i rada novih prometnica
 • određivanje problematičnih područja i utjecaja razlike u nadmorskoj visini
 • pomoć pri određivanju položaja fiksnih mjernih stanica
 • praćenje višegodišnjih trendova i kalibriranje fiksnih mjernih stanica
 • praćenje dugotrajnog utjecaja na vegetaciju
 • ocjenjivanje točnosti modela rasprostiranja zagađivača
 • osobna ekspozicija pri unutarnjem i vanjskom zraku


Najvažniji korisnici odnosno ciljne skupine su:

 • državni organi uprave zaduženi za zaštitu okoliša
 • lokalni organi uprave: općine i gradovi
 • sveučilišta i visokoškolske ustanove
 • konzultantske kuće (Studije utjecaja na okoliš)
 • procesna industrija (cementare, čeličane)
 • elektrane (termoelektrane)
 • monitoring zraka uz prometnice (autoceste, ceste)

 Politika kvaliteta 

Pasivni mjerači obrađuju se u laboratorijskim i slobodnim vanjskim uvjetima, prema EU normi 13528, list 2. Analitička mjerenja eksponiranih pasivnih mjerača vrši akreditirani ispitni laboratorij prema ISO/IEC 17025, passam ag u Švicarskoj nakon dostave uzetih uzoraka zraka od strane OKON doo Mostar.


Monitoring zraka PASSAM


Okon doo Mostar je ekskluzivni zastupnik prolzvoda I usluga laboratorlje passam ag ...